Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Avlastning

Tjenesten er tiltenkt pårørende og andre som har et særlig tyngende omsorgsarbeid for personer med omfattende hjelpebehov. Målet er å forebygge utmatting hos omsorgsgiver og stimulere til videre innsats.

Målgruppe

Personer som yter særlig tyngende omsorgsarbeid for kronisk syke og/eller funksjonshemmede med omfattende hjelpebehov.

Hvordan søke tjenesten

Du kan kontakte kommunen v/Forvaltningsteamet for å få hjelp til å søke om avlastning, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Søknadskjema finner du i menyen til høyre

Prinsipper for tjenestetildeling

Kongsvinger kommune tildeler omsorgstjenester etter et prinsipp om at alt forebyggende og helsefremmende arbeid bør foregå i så nær tilknytning til hjemmemiljøet som mulig.

Mer informasjon finner du i Kommunedelplan for Helse 2010-2021.

Sist oppdatert: 02.09.2014 12:48
Tekst: 
Foto: 
Topp