Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Avløsertilskudd

Avløserordningene er en del av velferdsordningene i landbruket.

Tilskudd kan gis til avløsning ved blant annet

  • ferieavvikling 
  • sykdom 
  • svangerskap/fødsel/adopsjon 
  • følge av sykt barn til behandling 
  • dødsfall i nær familie

Tilskuddet kan gis for å dekke faktiske utgifter til lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift og avgiftspliktig kjøregodtgjørelse til avløseren. Avløseren må være minst 16 år og kan ikke ha næringsinntekt fra foretaket eller være ektemake/samboer til en som har næringsinntekt fra foretaket.

Søk elektronisk via Altinn

SLF oppfordrer alle til å levere elektronisk søknad. Gå til www.slf.dep.no og klikk på "logg inn" i menyen til venstre. Det er mulig å søke fra og med 1. januar 2009. Last ned veiledning for pålogging.  Det er også mulig å sende papirsøknad. Denne sendes kommunen, som også behandler alle søknader og besvarer spørsmål.

Sist oppdatert: 29.12.2011 14:00
Tekst: 
Foto: 
Topp