Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Tjenestebeskrivelser

Bålbrenning

I forbindelse med bålbrenning som del av tur- og friluftsliv i tidsperioden 15. april - 15. september, gir brannsjefen tillatelse kun til å tenne små bål i nærheten av vannkant m.v.  

Det forutsettes at skogbrannfaren vurderes som generelt liten. Tillatelse gis bare en eller to dager før planlagt tur skal gjennomføres. Det innskjerpes at bålet skal slukkes omhyggelig før stedet forlates.

Bråtebrenning - Hageavfall

Brenning av bråte er tillatt så lenge det skjer etter gjeldende regler. Når det gjelder slik brenning av hageavfall er dette etter vår mening helt unødvendig. Det er i dag er et meget godt utbygget mottaksapparat for hageavfall i kommunen.
Ikke minst av hensyn til naboer og generell brannfare bør man avstå fra unødvendig brenning. Røyken virker irriterende på slimhinner i øyne og luftveier, og representerer et helse - og trivselsmessig problem for de som eksponeres.

Sist oppdatert: 29.12.2011 14:00
Tekst: 
Foto: 
Topp