Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Hvordan søke / endre plass

Det er samordnet opptak for kommunale og private barnehager. Søknadsfristen for hovedopptak i Kongsvinger kommune er den 1. mars.

Søknad om ny plass

Du søker barnehageplass via vårt elektroniske skjema.

Dersom barnet ikke har fullstendig fødsels- og personnummer, eller du har andre spørsmål, henvender du deg til Servicetorget på e-post eller telefon 62 87 40 00 som hjelper til med utfylling av skjema.

Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Nødvendig dokumentasjon ettersendes til:
Kongsvinger kommune, Service- og forvaltningsteamet, Postmottak, 2226 Kongsvinger.

Alle vil få bekreftelse på at søknaden er registrert.

Hovedopptak

Søknadsfristen for hovedopptaket i Kongsvinger kommune er den 1. mars. De som søker etter fristen blir ikke å betrakte som søkere til hovedopptaket, og mister retten til plass og klageadgang i henhold til Barnehagelovens § 12a. Det kan søkes om plass gjennom hele året, da det foretas opptak ved ledighet.

Opptaksprosess

Opptak skjer etter skriftlig tilbud om plass. Det er viktig at kontrakten eller svarslippen som bekrefter om du ønsker plassen eller ikke, returneres innen fristen som står i brevet, av hensyn til andre søkere som står på venteliste.

Den enkelte barnehage vil sende ut nærmere informasjon vedrørende oppstart i barnehagen.

Oppsigelse av barnehageplassen sendes i god tid før plassen skal avsluttes. Oppsigelsestid gjelder i forhold til den enkelte barnehages vedtekter.

Overflytting til annen barnehage

Først og fremst prøver vi å finne barnehageplass der du som foreldre ønsker det, men dersom det ikke er ledig kapasitet i den barnehagen man har som førstevalg, vil man få et annet tilbud. Det er mulig å søke overføring til ønsket barnehage.

Endring av plass

Du kan søke om endring av plass gjennom hele året, men hvis du ønsker at endringene skal gjelde fra nytt barnehageår må søknaden være sendt på elektronisk skjema innen 1. mars.

Sist oppdatert: 22.02.2016 14:29
Tekst: 
Foto: 
Topp