Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Barnevern

Kontaktinformasjon
NavnTelefonnummer
Enhetsleder Kristin Midtsund 41 40 32 25
Teamleder barn - Lena Åsli Mathisen 47 48 69 03
Teamleder ungdom - Sissel Bøsterud 90 08 25 40
Teamleder fosterhjem - Inger Pedersen 48 89 00 34
Sentralbord/Ekspedisjon 62 87 43 00
95 83 12 27
Besøksadresse Rådhusplassen 3,
2212 Kongsvinger

Barneverntjenesten består av 4 avdelinger

Avdelinger

  • Barneteam
  • Ungdomsteam
  • Fosterhjemsteam
  • Miljøterapeuter

Arbeidet i barneverntjenesten er regulert av "Lov om barneverntjenester" samt rundskriv og retningslinjer gitt i medhold av loven.

Når barn på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har særlig behov, skal det iverksettes tiltak for barnet og familien. Tiltakene skal ha barnets beste som målsetning, som f.eks:

  • Hjelpetiltak
  • Tvangstiltak - Fylkesnemda avgjør alle tvangstiltak.
  • Adferdstiltak
  • Tvangstiltak i hjemmet -  barnehage og tilsyn
  • Omsorgsovertakelse

Alle tiltak skal evalueres jevnlig. Målet er at barn skal vokse opp hos sine biologiske foreldre uten tiltak fra barneverntjenesten. 

Barnevernet skal drive forebyggende samarbeid med andre i forvaltningen og frivillige organisasjoner.

Barnevernet setter i verk undersøkelse etter bekymringsmelding inngitt fra for eksempel skole, pårørende, politi, uteteam, barnehage mm.

Lov om barneverntjenester gir frister for saksbehandlingstid:

Sist oppdatert: 16.11.2016 15:02
Tekst: 
Foto: 
Topp