Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Bofellesskap

Kongsvinger kommunal har flere ulike typer bofellesskap.

Bofellesskap for eldre og funksjonshemmet

Kan søkes av eldre og funksjonshemmede som har behov for tilrettelagt bolig.

Bofellesskap og bokollektiv for utviklingshemmede

Kan søkes av voksne (over 18 år) personer med utvikllingshemming.  

Bolig med heldøgns pleie og omsorg (HDO)

Bofellesskap med HDO er et bo- og omsorgstilbud til personer som har behov for et tilrettelagt tilbud med heldøgnsbemanning  i umiddelbar nærhet til boligen.

Hvordan søke tjenesten

Du kan kontakte kommunen v/Service- og forvaltningsteamet for å få hjelp til å søke de ulike bofellesskapene, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Søknadskjema finner du i menyen til høyre

Prinsipper for tjenestetildeling

Kongsvinger kommune tildeler omsorgstjenester etter et prinsipp om at alt forebyggende og helsefremmende arbeid bør foregå i så nær tilknytning til hjemmemiljøet som mulig.

Mer informasjon finner du i Kommunedelplan for Helse 2010-2021.

Sist oppdatert: 26.08.2014 11:46
Tekst: 
Foto: 
Topp