Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Brøyting

Kongsvinger kommune, Teknisk forvaltning er eier av, og har bestillerfunksjon på kommunale vegene. GIVAS er ansvarlig for utførelsen av brøyting og annet vintervedlikehold. Henvendelser vedr. vintervedlikehold/brøyting på kommunale veger rettes til: GIVAS

 

Kommunale veier og gangveien blir brøytet når det har kommet 10 cm snø.
Hovedregelen er at hovedveier, fortau, boligveier med buss/serviceruter og bratte bakker i Kongsvinger sentrum skal prioriteres først.

Sist oppdatert: 29.12.2011 14:00
Tekst: 
Foto: 
Topp