Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Dagtilbud

Dagsentertilbudet er et forebyggende tiltak til hjemmeboende som først og fremst har som mål at brukerne skal oppettholde sine fysiske, psykiske og sosiale funksjoner.

Dagsentrene gir et organisert dagtilbud til ulike grupper av brukere. Noen steder er det tilbud som er rettet spesifikt mot en bestemt målgruppe. Noen dagsenter gir et tilbud til flere ulike brukergrupper. Noen steder er det et tilbud som er åpnet noen få timer i uken, mens det andre steder er åpent innenfor ordinær arbeidstid.

I menyen til høyre finner du oversikt og informasjon om de ulike dagsentrene som vi kan tilby i Kongsvinger kommune.

Hvordan søke tjenesten

Du kan kontakte kommunen v/Service- og forvaltningsteamet for å få hjelp til å søke om dagsenter, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Søknadsskjema finner du i menyen til venstre

Sist oppdatert: 27.08.2014 13:59
Tekst: 
Foto: 
Topp