Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Dyrehelse

Veterinærvakt (syke- og inseminasjonsbesøk)

Kommunen har overtatt ansvaret for å sørge for tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell. Dette med virkning fra 1. januar 2008. Kommunen får øremerket tilskudd fra Statens Landbruksforvaltning til å dekke utgiftene til vaktordningen.

Ordningen er en interkommunal løsning, hvor Sør-Odal, Nord-Odal, Eidskog og Kongsvinger kommune deltar. Kongsvinger kommune er vertskommune, og administrerer ordningen.

Beskrivelse

Veterinærvakten skal omfatte alle tider av døgnet unntatt hverdager (mandag- fredag) kl 08 – 16. Det er  6 veterinærer som deltar i ordningen, og som treffes på

vakttelefon: 62 81 60 11.

Sist oppdatert: 29.12.2011 14:01
Tekst: 
Foto: 
Topp