Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Ergoterapi

Ergoterapi skal hjelpe mennesker til å fungere så godt som mulig i hverdagen når de har problemer med å utføre daglige gjøremål på grunn av sykdom, skade eller eller annen funksjonsnedsettelse.

Ergoterapi innebærer blant annet å:

  • kartlegge funksjoner og tilpasse aktiviteter/arbeidsvaner
  • formidle og tilpasse tekniske hjelpemidler som kan kompensere for tapt funksjon
  • tilrettelegge fysiske omgivelser i hjem, barnehage og skole.
  • veilede, informere og undervise

Pris

Tjenestene er gratis og underlagt kommunehelsetjenesten. Alle saker behandles fortløpende.

Prinsipper for tjenestetildeling

Kongsvinger kommune tildeler omsorgstjenester etter et prinsipp om at alt forebyggende og helsefremmende arbeid bør foregå i så nær tilknytning til hjemmemiljøet som mulig.

Henvendelser

Tjenesten nås på følgende tider og nummer:

  • Tlf. 45 63 61 99
  • Mandag til fredag    kl. 0900-1500

Utenom telefontid kontaktes kommunens Servicetorg, telefon 62 87 40 00, eller send mail direkte til ergoterapitjenestens mailboks ergoterapi@kongsvinger.kommune.no

Mer informasjon finner du i Kommuneplan for Helse 2010 - 2021

Sist oppdatert: 27.04.2016 13:34
Tekst: 
Foto: 
Topp