Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Gjeldsrådgivning

Gjeldsordningsloven skal gi personer med alvorlige gjeldsproblemer mulighet til å få kontroll over sin økonomi.

Et grunnvilkår for å få gjeldsordning er at gjeldsproblemene er varige

I alle kommuner skal det finnes tilbud om råd og veiledning til personer med økonomiske problemer.

800GJELD: NAV åpner økonomirådstelefon

Mandag 26. oktober åpner 800GJELD – økonomirådstelefonen i NAV. Telefonen skal gjøre økonomisk rådgivning lettere tilgjengelig og bidra til at personer med betalingsproblemer kommer raskere i gang med å finne en løsning

Mer informasjon om gjeldsrådgivning finner du på NAV sine sider

Kontaktinformasjon

  • NAV Kongsvinger Arbeid/Trygd/Sosial
  • Postadresse: Postuttak C Midtbyen, 2201 Kongsvinger
  • Besøksadresse: Torget (inngang fra Rådhusplassen og Storgata)
  • Telefon: 81 58 10 04
  • Telefaks: 62 82 32 51
  • E-post: NAV-kundesenter

Åpningstider

  • Besøkstid: 0900 - 1430
  • Telefonhenvendelse: kl. 0800 - 1530
Sist oppdatert: 29.12.2011 14:01
Tekst: 
Foto: 
Topp