Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Gravemelding

Når det er nødvendig å foreta graving i kommunal veg eller gate for å gjennomføre mindre arbeider på eksisterende kabler/ledninger.

Det skal sendes en gravmelding når det er nødvendig å foreta graving i kommunal veg/gate, fortau eller gang- og sykkelveg for å gjennomføre mindre arbeider på eksisterende kabler/ledninger. Ved større omlegginger må det søkes om ny tillatelse. Meldingen skal også benyttes ved reparasjon av stikkledninger for vann og avløp o.l.

Søknadsskjema om gravetillatelse. [pdf]

Søker er ansvarlig for melding om eventuelle trafikkendringer til alle utrykningsenheter som politi, brannvesen, ambulanse samt buss og taxi.

Ved graving i fylkes- eller riksveg tas det kontakt med Statens vegvesen, Kongsvinger trafikkstasjon, Kongevegen 3, 2211 Kongsvinger, tlf. 62 81 05 10.

Sist oppdatert: 14.06.2018 08:59
Foto: 
Topp