Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Habilitering og rehabilitering

Rehabiliteringetjenesten skal bidra til at den enkelte bruker oppnår best mulig funksjonsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet.

Hva er kravet for å motta tilbud fra rehabiliteringstjenesten?

Behov for langvarige og koordinerte tjenester. Den medisinske diagnosen er bare en av flere viktige faktorer. Målgruppen for rehabiliteringstjenesten er ikke en enkelt diagnosegruppe, men omfatter i utgangspunktet alle. Kjennetegnet er at du som person trenger sammensatt og koordinert bistand.

Rehabiliteringstjenesten har brukerrettede oppgaver overfor personer  0-100 år med behov for langvarige og koordinerte tiltak. Funksjonshemninger kan være medfødte eller ervervede.

Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester kan søke om å få utarbeidet en individuell plan

Hva gjør kommunen?

Har du behov for bistand fra rehabiliteringstjenesten, kontakt Helse- og rehabiliteringsenheten, tlf. 62 87 43 06

Hvordan søke tjenesten?

Service- og forvaltningsenheten
Forvaltningsteam, helse
PB 900
2226 Kongsvinger

Sist oppdatert: 10.06.2015 12:55
Tekst: 
Foto: 
Topp