Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Hjelpemidler

Folketrygden gir vanligvis støtte til det rimeligste av de hjelpemidlene som avhjelper problemet. Hjelpemiddelsentralene låner ut både nytt og gjenbrukt utstyr.

Det Folketrygden ikke dekker, er

  • Sportsutstyr og konkurranseutstyr
  • Hvitevarer, brunevarer og alminnelig kjøkkenutstyr
  • Vanlige møbler

Det gis altså ikke støtte til hjelpemidler som er vanlig for alle. Du kan imidlertid få støtte til ekstrautstyr eller tilpasning som er nødvendig for å kunne ta vanlige ting i bruk.

Koster det noe?

Du får vanligvis hjelpemidlet som et utlån fra hjelpemiddelsentralen, i noen tilfeller som et tilskudd slik at du kan kjøpe det selv (gjelder særlig datautstyr til bruk i daglige gjøremål).

Bortsett fra noen få unntakstilfeller betaler du ingen ting for lån av hjelpemidlene.

Ditt ansvar for vedlikehold


Når du har fått stønad til hjelpemiddel, er det viktig at du tar godt vare på hjelpemidlet og at det fungerer hensiktsmessig for deg. Vanlig vedlikehold er ditt eget ansvar (rengjøring, luft i dekk mm).

Hvem har ansvar for reparasjon?

Hjelpemiddelsentralen har et generelt reparasjonsansvar for folketrygdens hjelpemidler, enklere reparasjoner henvises til kommunal vaktmester. Dersom et hjelpemiddel ikke virker eller er gått i stykker, kan du ringe hjelpemiddelsentralen. De fleste reparasjoner blir utført i løpet av 2-14 dager. Hjelpemiddelsentralen har ikke generelt tilbud om reparasjon om kvelden og i helgene. Dersom feil ved hjelpemidlet setter deg i en nødsituasjon, kan du ringe en egen vakttelefon i hvert fylke utenom arbeidstid

Sist oppdatert: 29.12.2011 14:01
Tekst: 
Foto: 
Topp