Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Hjemmehjelp

Hjemmehjelp er en tjeneste som tilbyr praktisk bistand og/eller opplæring i daglige gjøremål i hjemmet. 

Målgruppe

Personer som er helt avhengig av praktisk bistand/opplæring for å greie dagliglivets gjøremål på grunn av sykdom, funksjonshemning, alderdomssvekkelse eller andre årsaker.

Mer informasjon om tjenesten finner du i tjenestebeskrivelsen

Hvordan søke tjenesten

Du kan kontakte kommunen v/Helseenheten, Tildelingsteamet for å få hjelp til å søke om praktisk bistand/hjemmehjelp, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Søknadskjema finner du i menyen til  høyre

Prinsipper for tjenestetildeling

Kongsvinger kommune tildeler omsorgstjenester etter et prinsipp om at alt forebyggende og helsefremmende arbeid bør foregå i så nær tilknytning til hjemmemiljøet som mulig.

Mer informasjon finner du i Kommunedelplan for Helse 2010-2021.

Sist oppdatert: 24.04.2012 12:13
Tekst: 
Foto: 
Topp