Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Kommunal bolig

Kommunal bolig kan søkes av personer som er økonomisk, sosialt eller helsemessig vanskeligstilt.

Dette er boliger for personer med spesielle behov av midlertidig karakter og for personer med behov for tilrettelagt bolig på grunn av funksjonsnedsettelse og bistandsbehov.

Søknader vil bli undergitt en faglig vurdering i henhold til kommunale retningslinjer. Søkere vil innen 2 uker motta foreløpig svar med angivelse av beregnet behandlingstid.

Grunnkrav for å leie kommunal bolig 

 • Være fylt 18 år
 • Ha lovlig opphold i Norge
 • Ha fast adresse eller ha vært bosatt/hatt opphold i Kongsvinger de siste 2 år
 • Ha nedsatt funksjonsevne
 • Ha behov for helse- og omsorgstjenester av et visst omfang
 • Ha behov for spesielt tilrettelagt bolig 
 • Være i en slik situasjon at man selv ikke kan ivareta sine interesser i boligmarkedet

Søknad

Søknad med vedlegg sendes:

 • Kongsvinger kommune
  Service- og forvaltningsteamet
  2226 Kongsvinger

Forskrift

Her finner du forskrift om tildeling av kommunal bolig, fastsatt av kommunestyret 12.12.13

Sist oppdatert: 29.01.2014 12:15
Tekst: 
Foto: 
Topp