Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Korttidsopphold

Korttidsopphold i sykehjem er et tilbud for personer som har fått en helse- og funksjonssvikt som krever et tidsavgrenset opphold i sykehjem.

Målgruppe

Korttidsopphold i sykehjem er et tilbud til personer som i en begrenset periode har behov for heldøgns pleie- og omsorg. Oppholdet kan også være et tilbud til tjenestemottaker som ikke kan reise hjem etter en sykehusinnleggelse, men som trenger å avslutte påbegynt behandling eller utredes videre.

Hvordan søke tjenesten

Du kan kontakte kommunen v/Service- og forvaltningsteamet for å få hjelp til å søke om korttidsopphold i sykehjem, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Søknadskjema finner du i menyen til høyre.

Prinsipper for tjenestetildeling

Kongsvinger kommune tildeler omsorgstjenester etter et prinsipp om at alt forebyggende og helsefremmende arbeid bør foregå i så nær tilknytning til hjemmemiljøet som mulig.

Mer informasjon finner du i Kommunedelplan for Helse 2010-2021.

Sist oppdatert: 26.08.2014 11:42
Tekst: 
Foto: 
Topp