Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Kulturminnevern

Kulturvern er en betegnelse for arbeid med materielle og immaterielle innsamlede eller registrerte minner for kultur. Dokumentasjon og formidling er viktige deler av dette arbeidet.

Materielt kulturvern kan sies å arbeide for å sikre konkrete gjenstander (kultur minner), og den kunnskapen de har.
Immaterielt kulturvern skal ivareta kunnskapen om håndverk, teknikker, historier og alle de typer opplysninger som ligger bak.

Sist oppdatert: 29.12.2011 14:02
Foto: 
Topp