Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Landbrukseiendom

Informasjon om bo- og driveplikt, konsesjonsfri overdragelse og overtagelse v/odelsløsning, finner du til høyre under tjenestebeskrivelser.

Skjema for søknad om konsesjon og egenerklæring om konsesjonsfrihet med mer, finnes hos Statens landbruksforvaltning.

Sist oppdatert: 26.02.2015 09:23
Foto: 
Topp