Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Ledsager

Å ha en ledsager er et virkemiddel for å forebygge isolasjon og dermed bidra til økt livskvalitet for den enkelte.

For å kunne benytte ordningen med ledsager må man ha et ledsagerbevis.

Ledsagerbevis

LedsagerbevisEt ledsagerbevis er et dokument i form av et kort. Ordningen med ledsagerbevis er for funksjonshemmede som har behov for følge eller bistand fra en annen person for å kunne gå delta på ulike aktiviteter, for eksempel kino, idrettsarrangementer, teater, konserter, i svømmehallen eller reise kollektivt.

Ledsagerbeviset skal gi den funksjonshemmedes ledsager fri adgang. Kortholder må dekke egne kostnader. Kortholder velger selv ledsager.

Hvor gjelder kortet

Ledsagerbeviset skal gjelde hele landet der arrangører, transportselskaper eller institusjoner har akseptert ordningen. Aksept vises ofte med følgende skilt:
Hva som er gjeldene pris på billetter fastsettes av arrangører eller transportselskap.
Ulike ordninger benyttes – Du må selv undersøke dette. Ved billettbestilling må det oppgis at en trenger ledsager.

Spesielle merknader

Det er en nedre aldersgrense på 8 år for utstedelse av ledsagerbevis. Barn under denne alderen vil trenge bistand fra sine foresatte/andre uavhengig av funksjonsnivå.
I hovedsak innvilges kun til en ledsager. Kun i helt spesielle tilfeller kan to ledsagere innvilges. Behovet må dokumenteres.
Kortets bakside viser spesielle merknader.

Søknad

Det må legges ved dokumentasjon/uttalelse fra fagperson (helse/sosial eller lege) på tilstand/behov, samt passfoto

 

Sist oppdatert: 29.12.2011 14:02
Tekst: 
Foto: 
Topp