Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Relaterte emneord

Tjenestebeskrivelser

Matombringing

Tjenesten er for hjemmeboende eldre eller funksjonshemmede som på grunn av sykdom, alder eller andre årsaker ikke er i stand til å ivareta sitt ernæringsbehov.

Tjenesten

Tilbudet består av hjemmelaget mat produsert på en slik måte at den bevarer næringsstoffene på best mulig måte med god holdbarhet. Maten leveres kald for oppvarming i hjemmet. Maten blir kjørt ut to dager pr. uke for oppbevaring i kjøleskap i hjemmet.

Målgruppe

Personer som har et særlig hjelpebehov på grunn av sykdom eller funksjonshemming.

Pris for tjenesten

Matombringing er finansiert ved egenbetaling med faste priser pr. porsjon.
Kommunestyret vedtar satsene for egenbetaling.
Pris pr. porsjon pr.1.1.09 er kr 60,-.

Beslektede tjenester

Kongsvinger kommunale eiendomsforetak (KKE) Kjøkken leverer også til alle andre som ønsker dette tilbudet.
Ta kontakt med KKE Kjøkken tlf. 62 80 87 20 for tilbud.

Vi skal sørge for

 • at maten har ønsket kvalitet
 • at maten leveres til avtalt tid
 • at tjenestytere overholder taushetsplikten
 • det gis muntlig og skriftlig melding om endring i tjenesten
 • tjenesteytere som leverer mat skal vise legitimasjon som forteller hvem de er
 • og at de arbeider i/for KKE (Kongsvinger kommunale eiendomsforetak)

  For å kunne oppfylle dette

  • må mottaker gi beskjed en uke før dersom vedkommende ikke vil ha/eller endre bestillingen
  • må mottaker betale for maten dersom avbestilling ikke er gjordt innen fristen
  • må mottaker respektere at tjenesytere er underlagt taushetsplikt
  • må mottaker utføre funksjoner vedkommende selv kan klare

  Dersom vi ikke innfrir skal man si fra til KKE Kjøkken og kantine.

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  • Kontakt Hjemmebaserte tjenester Kongsvinger eller Austmarka omsorgsenheten, som videreformidler bestillingen til oss.
  Sist oppdatert: 29.12.2011 14:02
  Tekst: 
  Foto: 
  Topp