Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Motorferdsel i utmark

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag - Forskrift for Kongsvinger kommune

kart vedrørende motorferdsel i innsjø

Vedtatt av 11.88, sak 88/00242, med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, § 4, siste punktum.

Til § 4, siste ledd:

  1. Ferdsel med motorfartøy med ubegrenset motorstørrelse er tillatt på Sigernessjøen, Møkeren, Varalden, Utgardsjøen, Skasen og Glomma.
  2.  

  3. Ferdsel med motorfartøyer med motor mindre enn 10 hk er tillatt på Digeren, Vingersjøen, Øiersjøene, Bureien, Nuguren, S. Hersjøen og Holmenåa – Brødbøldammen.

Til lovens § 5, a

  1. Landing og start med luftfartøy er tillatt på Sigernessjøen, Møkeren og Skasen.

 

Vannscooter på Sigernessjøen

Kongsvinger kommune har gitt unntak for forbud mot bruk av vannscooter  (Lov om Fritids- og småbåter §§ 38 og 39).

Kommunestyret, sak 26/2001:
Det gjøres unntak fra forbud mot bruk av vannscooter i følgende område:

  • Sigernessjøen mellom Strengelsrudtangen og Børslungen.

Unntaket er begrenset til tidsrommet 15.7. – 1.11.

Forskrift av 24.2.1983 om fartsgrense i kystfarvann, innsjøer og vassdrag (Sjøfartsloven).

§ 2.
Fartøyer, uansett størrelse eller framdriftsmiddel som passerer innenfor en avstand av 50 meter fra der det foregår bading skal ikke gå med større fart enn 5 knop, og vise særlig aktsomhet.

§3
1. Ankring av eller ferdsel med maskindrevne fartøyer eller seilfartøyer (herunder seilbrett) innenfor merkebøyer utlagt ved  offentlige badeplasser er forbudt.

Her kan du laste ned oversiktskart - Motorferdsel på innsjø i kommunen, [946 Kb, pdf] 

Sist oppdatert: 10.11.2014 14:03
Tekst: 
Foto: 
Topp