Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) Kongsvinger

  • er organisert som et eget team i Barn- og unge-enheten. 
  • har en bred kontaktflate. 
  • sentralt i dette står først og fremst  samarbeidet med barnehager og skoler.
  • medvirke til å skape et tilpasset og likeverdig opplæringstilbud barn og elever.
  • utreder og gir råd og veiledning om barn, unge og voksne som har utfordringer som kan få konsekvenser for læring. 

Det tverrfaglige samarbeidet i kommunen vektlegges spesielt.

  • PPT arbeider tverrfaglig med andre kommunale tjenester som helsesøster, barnevern, fysioterapi, ergoterapi, helse- og –rehabilitering.


Slik kan du komme i kontakt med Pedagogisk-psykologisk tjeneste .
Du kan henvende deg til barnehagen eller skolen der barnet ditt går, eller kontakte PP-tjenesten direkte.

Sist oppdatert: 10.12.2014 09:33
Tekst: 
Foto: 
Topp