Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Personlig assistent

Brukerstyrt personlig assistanse er hjemlet i lov om sosiale tjenester § 4-2. 

"De sosiale tjenester skal omfatte a) praktisk bistand og opplæring, herunder brukerstyrt personlig assistanse, til dem som har et særlig hjelpebehov på grunn av sykdom, funksjonshemming, alder eller av andre årsaker."

Her kan du lese mer om brukerstyrt personlig assistanse fra Norges Handikapforbund

Sist oppdatert: 29.12.2011 14:02
Tekst: 
Foto: 
Topp