Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Renovasjon

Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap (GIR) er et interkommunalt avfallsselskap som eies av fire kommuner; Sør-Odal, Nord-Odal, Kongsvinger og Eidskog

GIR har som hovedoppgave å samle inn forbruksavfall fra de fire kommunene, som har en samlet befolkning på 36 200. Fra husholdningene henter vi inn våtorganisk avfall, papp/papir/kartong og restavfall.

Du skal ringe til GIR

 • Hvis vi har glemt å tømme hos deg (ringefrist en uke)
 • Når du har sorteringsspørsmål
 • Hvis det er feil med beholderen
 • Hvis du ikke har fått poser
 • Når du vil sjekke tømmerutene
 • Hvis du trenger ny hentekalender

Alle administrative saker:

 • Ny type abonnement (flere eller færre i samarbeid, hjemmekompostering osv.) Byttemåned: november
 • Klagesaker som ikke lar seg løse på servicetelefon

Renovasjonsavgift

Ønske om fritak for renovasjonsavgift skal sendes GIR skriftlig. Det må dokumenteres hvorfor det ønskes fritak - eks:

 • Flytting til gamlehjem
 • Flytting ut av kommunen og ikke salg av hus
 • Fritidsbolig er av en slik standard at den skal rives.
 • Eller andre årsaker.

 

Kommunen administrerer kun utsending av regninger. Avtaler om fritak, endring av abonnement  osv sendes GIR.

 Kontaktinformasjon til GIR

Sist oppdatert: 23.11.2015 12:44
Tekst: 
Foto: 
Topp