Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Skadedyr

Pattedyr, fugler, insekter og andre levende organismer som kan overføre smittsomme sykdommer eller forårsake andre sykdommer eller helseproblemer hos mennesker, eller som gjør materiell skade og derved utløser bekjempelsestiltak. Sykdomsfremkallende mikroorganismer regnes ikke som skadedyr etter forskriften. 

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

folkehelseinstituttets internettsider er det utarbeidet en egen temaportal om skadedyr. Her finnes også liste over godkjente skadedyrbekjempere
 

Sist oppdatert: 29.12.2011 14:02
Tekst: 
Foto: 
Topp