Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

SFO (Skolefritidsordning)

Barn i lek

Ved alle kommunens 6 barneskoler er det opprettet skolefritidsordning (SFO). Tilbudet er pedagogisk ledet og primært for barn i grunnskolens 4 første klassetrinn.

Tilbake til Grunnskoleopplæring

SFO er i skolens regi og er en integrert del av skolens virksomhet. Undervisningen og SFO utgjør et helhetlig tilbud til barna både når det gjelder oppholdssted og når det gjelder grunnleggende verdier og normer. Det gis tilbud om plass i SFO til alle som søker om det.

Send søknadsskjema

Sist oppdatert: 13.11.2014 10:33
Tekst: 
Foto: 
Topp