Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Skolehelsetjeneste

Skolehelsetjenesten er en lovpålagt tjeneste som har som formål å fremme elevenes trivsel og mestring på skolen. Tjenesten skal ha en helsefremmende og forebyggende tilnærming for å fremme fysisk og psykisk helse og fremme gode sosiale og miljømessige forhold. Tjenesten skal arbeide for å forebygge sykdom og skade.

I skolehelsetjenesten arbeider helsesøster og barnefysioterapeut, hvor helsesøster er tilstede på de ulike skolene til faste tider. Samarbeid med andre instanser og fagpersoner vektlegges. Tilgjengelighet er en forutsetning for å gi en god tjeneste. Tjenesten skal ha kontakt med elever, foresatte og ansatte på skolen, gi råd og veiledning, undervisning, vaksinasjon, delta på tverrfaglige møter og følge statlige retningslinjer for skolehelsetjenesten.

Tema vi møter i skolehelsetjenesten er mobbing, trivsel, ensomhet, pubertet, vekst utvikling, grenser, syn, hørsel, spørsmål vedrørende psykisk og fysisk helse, kosthold, fysisk aktivitet i tillegg til mye annet.

Hvem er helsesøster på din skole?               

Austmarka skole Kjersti Ruud 902 46 788

 

Brandval skole

 

Reidun Mathisen

 

977 88 768

 

Finnskogen Montessori skole

 

Christina Bukaasen

 

489 59 246

Langeland skole

 

Frøydis Kjensmo

 

908 35 287

Gunn Iversen 902 46 990

 

Marikollen skole

 

Mette Berget

 

948 34 976

Roverud skole

 

Mette Berget

 

948 34 976

Gunn Iversen 

902 46 990

 

Vennersberg skole

 

Heidi Birkeland

 

489 90 704

 

Holt Ungdomsskole

 

Inger Stømner Johnsen

 

489 59 248

 

Tråstad Ungdomsskole

 

Kjersti Ruud

 

902 46 788

 

Barnefysioterapeuter er Katrin Alme og Aina Nybakk

Sist oppdatert: 26.09.2017 10:50
Tekst: 
Foto: 
Topp