Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Skoleskyss

Skoleskyss for elever i grunnskolen  og videregående skole

Skoleskyss defineres som daglig skyss mellom hjem og skole til skolens ordinære start- og sluttidspunkter. Skyss til og fra SFO inngår ikke i den frie skoleskyssen.

Skoleskyss for elever i grunnskolen

For 1. klassinger må ett av følgende vilkår være oppfylt:

  • gangbar kjøre- og/eller gangvei mellom hjem og skole skal være 2 km eller mer
  • skoleveien er særlig farlig eller særlig vanskelig 
  • eleven har funksjonshemming eller skade/sykdom som kvalifiserer til nødvendig skyss mellom hjem og opplæringssted

For 2. - 10. klassinger må ett av følgende vilkår være oppfylt:

  • gangbar kjøre- og/eller gangvei mellom hjem og skole skal være mer enn 4 km
  • skoleveien er særlig farlig eller særlig vanskelig 
  • eleven har funksjonshemming eller skade/sykdom som kvalifiserer til  nødvendig skyss mellom hjem og opplæringssted

Skoleskyss for elever i videregående skole

For elever i videregående skole må ett av følgende vilkår være oppfylt: 

  • gangbar kjøre- og/eller gangvei mellom hjem og skole skal være mer enn 6 km  
  • eleven har varig funksjonshemming eller skade/sykdom som kvalifiserer til nødvendig skyss mellom hjem og opplæringssted

Elever i videregående skole som har krav på fri skoleskyss, skal benytte Ungdomskortet som skyssbevis.

Søke om skoleskyss

Veiledning

Du kan søke kommunen/skolen om skoleskyss. Skjema finner du på venstre side.

Saksbehandlingstid

Kommunen/skolen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det kan antas at vedtaket vil bli fattet.

Klagemulighet

Får du avslag på søknaden, kan du klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. 

 

Glemt noe på bussen?

Ta kontakt med ditt lokale rutebilselskap. 
Nettbuss Elverum: 815 55 545
Nettbuss Kongsvinger: 815 55 545

Ønsker du ytterligere informasjon om skoleskyssordningen, kan du gå inn på hjemmesiden til Hedmark Trafikk.  Her finner du også en ruteplanlegger som gir deg alle de opplysninger du trenger om bussrutene.

Sist oppdatert: 06.12.2016 13:46
Tekst: 
Foto: 
Topp