Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Sosialhjelp

I menyen til venstre finner du noe informasjon om Sosialhjelp. Flere av linkene om dette temaet er eksterne linker med informasjon fra andre offentlige sider.

Kommunen har ansvaret for sosialtjenesten.

Sosialtjenesten skal gi informasjon og veiledning som kan hjelpe til å løse eller forebygge sosiale problemer. Hjelpen er gratis for alle som bor eller oppholder seg i kommunen. Den som ikke kan sørge for eget livsopphold eller dra omsorg for seg selv, kan ha krav på økonomisk støtte og/eller sosiale tjenester.

Sist oppdatert: 19.11.2015 12:10
Tekst: 
Foto: 
Topp