Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Farlig avfall

Miljøfarlig avfall - bringes til gjenvinningsstasjonen

Praktiske råd

Oppbevares utilgjengelig for barn! Bruk helst originalemballasjen. Hvis ikke, merk emballasjen med hva den inneholder. Ikke bland ulike typer avfall. Gamle medisiner skal leveres til apoteket. Lysstoffrør og sparepærer legger du i originalemballasjen eller lignende.

Hva brukes dette avfallet til?

Spesialavfallet blir i første omgang levert til et spesialavfallsmottak i Nes kommune. Her blir det sortert i ulike grupper. Oljeavfall, maling og løsemidler brukes i Norge som støttebrensel i industrien. Av fotokjemikalier og lignende utvinnes det edelmetaller. Syrer og baser behandles ved Norsk Avfallshåndtering`s anlegg på Langøya ved Holmestrand.

Dette skal i boksen

Maling/beis/lakk/lim, Lakk og malingsfjernere, bilbatterier, kvikksølv og kadmiumbatterier (dvs oppladbare og knappeceller), annet kvikksølv og kadmiumholdig avfall (termometre), røykvarslere, løsemidler(white spirit, rødsprit ol) blekemidler, klor og salmiakk, sterke syrer og baser, etsende stoffer, plantevernmidler, tjæreavfall, oljerester, brukte oljefiltre, båt og bilpleiemidler, hobbykjemikalier, lysstoffrør og sparepærer og annet giftig avfall.

Dette skal ikke i boksen

Smittefarlig avfall, radioaktivt avfall (gjelder ikke brannvarslere), sprengstoff, ammunisjon, selvantennende materialer, organiske peroksider (f.eks. herdere til stålplast/glassfiber). Kluter med linolje kastes i vedovnen, eller plasseres i en tett beholder med vann før det legges i spesialavfallsboksen.

Annet

Kontakt GIR tlf 62 96 01 80 for informasjon om levering av sprengstoff, ammunisjon, radioaktivt avfall, organiske peroksider og annet avfall du er i tvil om håndteringen av.

Sist oppdatert: 29.12.2011 14:03
Tekst: 
Foto: 
Topp