Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Tinglysing

Hva er tinglysning? Her og i menyen til høyre får du informasjon om tinglysing.

Formålet med tinglysing er å skape rettsvern for rettigheter i fast eiendom. Det er mange ulike dokumenter som er tinglyst og innført i pantebøkene.

Tinglysing av fast eiendom skjer i et register som kalles Grunnboka. Her registreres opplysninger om eiendommene, blant annet kjøp, salg, utleie og pantsettelse. Alle dokumenter som går ut på å stifte, forandre, overdra, anerkjenne eller oppheve en rettighet i fast eiendom, kan tinglyses.

Hvorfor bør jeg tinglyse?

Formålet med tinglysing er å skape rettsvern for rettigheter i fast eiendom.
Ved omsetning av faste eiendommer og pantsetting av eiendommene innhentes opplysninger i Grunnboka om eiere og heftelser.

Hva står i Grunnboka?

Alle eiendommer i Norge har et gårdsnummer og et bruksnummer. I Grunnboka står det hvem som eier en eiendom, og hvilke heftelser som er registrert på eiendommen. Heftelser kan for eksempel være lån, veirettigheter eller byggeforbud

Hvor tinglyser jeg?

I mars 2004 startet overføring av tinglysing fra tingrettene til Statens kartverk i Hønefoss. For mer informasjon se linkene til høyre eller kontakt Statens Kartverk, Tinglysningstelefon 32 11 88 00 (kl. 0800 - 1400)

Sist oppdatert: 29.12.2011 14:03
Tekst: Hilde Thidemann Sundbye
Foto: 
Topp