Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Tvangsekteskap

Tvangsekteskap er forbudt i Norge.

Hva er tvangsekteskap?

Arrangert ekteskap er en gammel tradisjon som fortsatt er utbredt i deler av Asia, Afrika, Midtøsten, og i noen europeiske land. Tradisjonen med arrangerte ekteskap under større eller mindre grad av tvang eksisterer i Norge. Tvangsekteskap er derimot forbudt

Arrangert ekteskap

Arrangert ekteskap går ut på at foreldre spiller en sentral rolle i å finne ektefelle til barna sine. Arrangert ekteskap er ikke forbudt ved lov i Norge.

Tvangsekteskap

Tvangsekteskap er derimot forbudt. Det går ut på at foreldre utsetter barna for mer eller mindre press til å gifte seg med en gutt/jente de selv har valgt. Hvis en jente verken svarer ja eller nei, skal hennes taushet tolkes som et samtykke? Ja, vil mange mene. Hvis jentas taushet skyldes at hun er redd for å si nei til ekteskapet, vil dette i Norge kalles for tvangsekteskap.

Noen fakta om tvangsekteskap

 • Etter norsk lov er det forbudt å tvinge noen til å gifte seg
 • Å tvinge noen til ekteskap kan medføre fengselsstraff opp til 3 år
 • Å reise til hjemlandet med barna for å tvinge dem til å gifte
  seg er forbudt etter norsk lov
 • Et ekteskap som har blitt gjennomført med bruk av tvang
  kan ugyldiggjøres, jfr Ekteskapsloven § 16
 • Ingen religion aksepterer tvangsekteskap
 • Nesten alle land i verden har skrevet under på FNkonvensjoner
  som forbyr tvangsekteskap

Hva betyr det å tvinge noen inn i ekteskap?

 • Tvangsekteskap er når noen må gifte seg mot sin vilje.
 • Dersom barna ikke ønsker å gifte seg er det tvangsekteskap
 • Dersom barna selv ikke får avgjøre om de vil gifte seg er
  det tvangsekteskap

Har du spørsmål eller trenger råd og veiledning

Ta kontakt med Informasjonstelefonen mot tvangsekteskap -  815 55 201 som ble opprettet av Barne- og familiedepartementet (nåværende Barne- og likestillingsdepartementet) i april 2000, og drives i regi av Oslo Røde Kors Internasjonale Senter (ORKIS).

Sist oppdatert: 22.11.2016 14:54
Tekst: 
Foto: 
Topp