Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Utslippstillatelse

Det skal sendes søknad til Kongsvinger kommune dersom du ønsker utslippstillatelse fra mindre avløpsanlegg, pålslippstillatelse av fettholdig avløpsvann eller utslippstillatelse av oljeholdig avløpsvann.

Utslippstillatelse fra mindre avløpsanlegg

I henhold til Forurensningsforskriften kapittel 12, skal det sendes søknad om utslippstillatelse av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende. Søknadsskjema finnes i menyen til høyre.

Påslippstillatelse av fettholdig avløpsvann

Alle virksomheter som lager eller serverer næringsmidler må ha installert fettutskiller.

En fettutskiller fungerer etter prinsippet om at fett er lettere enn vann. I utskilleren flyter fettet opp til overflagen og holdes tilbake, mens vannet renner videre ut på avløpsnettet.

Utslipp av fett skaper problemer både på ledningsnettet og renseanlegg. Når fettholding avløpsvann kommer ut på avløpsnettet, synker temperaturen – fettet stivner og kan forårsake gjentetting av ledningen. Dette kan medføre stopp på avløpsnettet og skade på eiendommer, som f.eks ved tilbakeslag av kloakk og kjelleroversvømmelser.

Søknadsskjema finnes i menyen til høyre.

Forskrift om fettholdig avløpsvann [pdf]

Utslippstillatelse av oljeholdig avløpsvann

Formålet med å stille krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann er å unngå skadelige utslipp av olje til vann og grunn, samt unngå problemer med olje i ledningsnettet, pumpestasjoner og renseanlegg. Dette er hjemlet i forurensningsforskriften kap. 15.

Dette gjelder alle virksomheter som har vaskeplass, smørehall, servicehall eller lignende.

Søknadsskjema finnes i menyen til høyre.

Veileder for oljeholdig avløpsvann [pdf]

Sist oppdatert: 29.01.2013 12:07
Foto: 
Topp