Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Varemerke

Et varemerke er et særpreget kjennetegn for dine varer og/eller tjenester

Hvorfor registrere ditt varemerke?

En varemerkeregistrering gir deg enerett til å bruke varemerket som kjennetegn for dine varer og/eller tjenester. Det innebærer at andre ikke kan bruke et varemerke som kan forveksles med ditt for varer og/eller tjenester av samme eller lignende slag som ditt merke er registrert for.

Eneretten gjelder bare bruk i næringsvirksomhet, for eksempel bruk av merket på selve varen, på innpakningen, i reklame, i forretningsdokumenter, i muntlig omtale eller på annen måte.

Et varemerke er ofte et resultat av en betydelig innsats i form av tid og ressurser. Det er derfor viktig at du sikrer deg eneretten til ditt varemerke.

Ved å kunne dokumentere din rett, har du et godt utgangspunkt for eksempel for å forhandle om finansiering av utviklingskostnader og for å inngå salgs- og lisensavtaler med andre.

For mer informasjon om varemerke - Patentstyret - Patentstyret er en statlig etat under Nærings- og handelsdepartementet.

Sist oppdatert: 29.12.2011 14:03
Tekst: 
Foto: 
Topp