Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

HR-enheten

Kontaktinformasjon
NavnTelefonnummer
Enhetsleder Tove Hendnes 95 84 70 01
Sentralbord/Ekspedisjon 62 87 40 00
Besøksadresse: Rådhuset
Rådhusplassen 2, 2 etg.
2211 Kongsvinger

Beliggenhet

HR-enheten holder til i Kongsvinger Rådhus. Rådhuset ligger i Sentrum av Kongsvinger på nordsiden av Glomma/Festningssiden.

Arbeidsområde

HR-enheten er en intern stabsenhet som har til oppgave å støtte de øvrige enhetene i deres daglige drift. Leder for enheten er Tove Hendnes, som også er kommunens personalsjef. .

Personalavdelingen

Personalavdelingen leverer følgende tjenester:

  • HMS-koordinator
  • Kompetanseutvikling
  • Sykefraværsoppfølging
  • Organisasjons- og personalsaker

Lønningsavdelingen

Lønningsavdelingen har ansvar for å kjøre lønn for Kongsvinger kommune. Henvendelser til lønningsavdelingen kan skje til e-postadresse: lonn@kongsvinger.kommune.no

Avdelingen utfører også lønningstjenester for følgende virksomheter:

  • Kongsvinger kirkelige fellesråd
  • Glåmdal Krisesenter IKS
  • Glåmdal Revisjon IKS
  • Glåmdalssekretærene IKS
  • Glåmdal interkommunale brannvesen IKS
  • NKS Skyrud demenssenter AS
Sist oppdatert: 08.04.2015 12:25
Tekst: 
Foto: 
Topp