Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Helse og rehabilitering

Kontaktinformasjon
NavnTelefonnummer
Enhetsleder Anne Christine Ringstad-Nerli 92 02 56 11
Sentralbord/Ekspedisjon

62 87 43 06

Besøksadresse

Otervegen 26
2211 Kongsvinger

Beliggenhet

Helseenheten holder til på Rasta, Otervegen 26 (gamle lokalene etter Fagskolen)

Tjenester

Helse- og rehabiliteringstenheten omfatter følgende tjenester/tilbud:

 • Ergoterapitjenesten
 • Fengselshelsetjenesten
 • Fysioterapi – fastlønnstjenesten
 • Fysioterapi - privatpraktiserende
 • Helsesøstertjenesten
 • Leger i Kongsvinger kommune
 • Miljørettet helsevern
 • Psykisk helse og rusomsorg
 • Rehabiliteringstjenesten
 • Veterinærvakt

Helsesøstertjenesten

Helsestasjon - og skolehelsetjenesten er et lovpålagt helsetilbud til alle barn, unge fra 0-25 år, og deres foresatte.

Tilbudet innbefatter

 • svangerskapsomsorg,
 •  helsestasjon,
 • skolehelsetjeneste,
 • helsestasjon for ungdom
 • smittevernarbeid/reisevaksinasjon.

Arbeidet skal være forebyggende og helsefremmende.
Helsestasjon og skolehelsetjenesten har tre klare formål, fremme psykisk og fysisk helse, fremme gode sosiale og miljømessige forhold og forebygge sykdom og skade.

Tjenesten er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven og er bemannet med helsesøster, jordmor, fysioterapeut og lege.
Kommuneoverlegen er medisinsk faglige rådgiver.

Helsestasjon ligger i Digerudvegen 1. 2208 Kongsvinger.

Sist oppdatert: 05.04.2016 12:42
Tekst: Anne Christine Ringstad
Foto: 
Topp