Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Økonomienheten

Kontaktinformasjon
NavnTelefonnummer
Enhetsleder Malin Westby Skoglund 91 59 86 38
Teamleder Regnskap
Jostein Torkildsrud  


47 45 05 08

Sentralbord/Ekspedisjon 62 87 40 00
Besøksadresse: Rådhuset
Rådhusplassen 3, 1 et.
2212 Kongsvinger

Beliggenhet

Økonomienheten med funksjonene regnskap, fakturering, innfordring og kemnerkontor holder til i 1. etasje inngang øst i Kongsvinger Rådhus

Ansvarsområde

Økonomisenteret ivaretar oppgaver innen regnskap, fakturering, innfordring og innkreving av skatter og avgifter for Kongsvinger kommune.

Fagområder

Regnskap
Regnskapsavdelingen har ansvar for å føre regnskap og avlegge årsregnskap for Kongsvinger kommune. Regnskapsavdelingen er sentralt mottak for fakturaer til alle enheter og virksomheter. Henvendelser til regnskapsavdelingen kan skje til e-postadresse: faktura@kongsvinger.kommune.no

Fakturering og innfordring av kommunale krav
Faktureringsavdelingen har ansvar for fakturering av kommunale varer og tjenester for alle kommunens enheter. Avdelingen har også ansvar for innfordring av kommunale krav som ikke blir betalt ved forfall. Henvendelser til faktureringsavdelingen kan skje til e-postadresse: kommfakt@kongsvinger.kommune.no

Kongsvinger kemnerkontor
Kemnerkontorets primære oppgave er å foreta innfordring av skatt, skattetrekk og arbeidsgiveravgift til det offentlige.

Økonomitjenester

Økonomisenteret utfører i dag økonomitjenester for følgende virksomheter:

  • Kongsvinger kirkelige fellesråd
  • Glåmdal Krisesenter IKS
  • Glåmdal Revisjon IKS
  • Glåmdalssekretærene IKS
  • Glåmdal interkommunale brannvesen IKS
  • NKS Skyrud demenssenter AS
Sist oppdatert: 04.05.2018 13:14
Tekst: 
Foto: 
Topp