Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Kongsvinger PPT - siden er under utarbeidelse

        

Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er en lovpålagt, kommunal tjeneste etter Barnehageloven og Opplæringsloven. Vi gir råd og veiledning til foreldre og personale i barnehage og skole i forbindelse med barns utvikling.

Vi sørger for at det blir utarbeidet sakkyndige vurderinger der loven krever det. Dette er vurderinger knyttet til rettigheter i forbindelse med spesialpedagogisk hjelp for førskolebarn og spesialundervisning for elever i grunnskolen.

Vi hjelper barnehager og skoler med kompetanse- og organisasjonsutvikling for å legge forholdene bedre tilrette for barn med særlige behov. Vi bidrar også i arbeidet med å styrke barnas psykososiale miljø/læringsmiljø.

Henvisninger til PPT kan skje i samråd med foreldre fra skole, barnehage, helsestasjon og andre instanser eller at foreldre/voksne tar kontakt selv. 

For elever på videregående skole er det Odal PPT som har ansvaret for sakkyndige vurderinger. 

Husk at ...

  • Ingen kan henvise et barn til PPT uten foreldrenes samtykke
  • Ingen tiltak settes i gang uten foreldrenes samtykke
  • Personalet ved PPT har taushetsplikt
  • Alle tjenester ved PPT er gratis

Har du spørsmål om PPT eller om barns utvikling og behov, kan du kontakte oss enten på telefon eller ved å bruke e-postadressen under.

Kontaktinformasjon
NavnTelefonnummer
Enhetsleder Anne Kjersti Digerud 41 50 51 96
Ekspedisjon
95 28 54 31

Besøksadresse

E-post: pptjenesten@kongsvinger.kommune.no

Otervegen 26
2211 Kongsvinger

 

Sist oppdatert: 31.05.2018 10:45
Tekst: 
Foto: 
Topp