Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Hva gjør PPT

PP-tjenesten er en lovpålagt tjeneste (jfr. opplæringsloven § 5-6) og gir systemrettet støtte, med råd og veiledning til barnehager og skoler om pedagogisk ledelse av gruppe- og læringsmiljø, og bistand med kompetanse- og organisasjonsutvikling.

De skal også gi individrettet støtte, sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der barnehageloven/opplæringsloven krever det, og gi barnehager/skoler råd og veiledning om tilrettelegging for barn/elever som har behov for det.

Kommuner og fylkeskommuner henter inn råd fra PP-tjenesten blant annet i disse sakene:

  • spesialpedagogisk hjelp i barnehagen (barnehageloven § 19a)
  • spesialundervisning på skolen (opplæringslova (oppll) § 5-1)
  • for voksne med behov for grunnskoleopplæring (oppll § 4a-2)
  • tidligere skolestart (oppll § 2-1 tredje ledd)
  • utsatt skolestart (oppll § 2-1 tredje ledd)
  • fritak fra opplæringsplikten (oppll § 2-1 fjerde ledd)
  • tegnspråkopplæring før opplæringspliktig alder og i grunnskolen og i videregående opplæring (oppll §§ 2-6 og 3-9)
  • punktskriftopplæring m.m. i grunnskolen og i videregående opplæring (oppll §§ 2-14 og 3-10)
  • særskilt inntak til videregående skoler (oppll § 3-1 sjette ledd)
  • utvidet opplæringstid i videregående opplæring (oppll § 3-1 femte ledd)

Les også om PPT her

Sist oppdatert: 26.09.2017 14:15
Tekst: 
Foto: 
Topp