Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Utfordringer PPT kan utrede og gi råd om

PP-tjenesten utreder og gir råd og veiledning om barn, unge og voksne som har utfordringer som kan få konsekvenser for læring. Eksempler på utfordringer er

  • språk- og talevansker
  • generelle lærevansker eller fagvansker
  • lese- og skrivevansker
  • matematikkvansker
  • nonverbale lærevansker
  • konsentrasjonsvansker
  • sosiale og emosjonelle vansker
  • atferdsvansker
  • syn- og hørselsvansker
Sist oppdatert: 27.05.2016 14:43
Tekst: 
Foto: 
Topp