Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Individuell oppfølging

Vi arbeider både med enkeltbarn og foreldre (individuell oppfølging) og med veiledning og kompetanseheving rundt grupper, klasser, skoler og barnehager (systemarbeid). 


Individuell oppfølging 

  • Utredning i forhold til barns og elevers behov og sakkyndige vurderinger
  • Råd og veiledning til foreldre, barnehage og skole
  • Framskutt og utsatt skolestart
  • Samarbeid om henvisning til 2. og 3. linjetjenesten
  • Konsultasjoner i barnehage og skole
  • Samtaler med barn, elever og foresatte;  i sårbare livssituasjoner- følelsesmessige utfordringer -sorg
  • Ulike vanskeområder som bla. forskjellige funksjonshemminger, lese-skrivevansker, matematikkvansker, språk- og kommunikasjonsvansker, konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker, samspillsvansker

 

Sist oppdatert: 14.09.2017 12:45
Tekst: 
Foto: 
Topp