Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Kontaktpersoner - barnehage

KONTAKT MED BARNEHAGENE 2018/2019:

 

BARNEHAGE

Kontaktperson PPT

Kontaktperson barnehagen

Austmarka barnehage

Solgunn S. Aastebøl

Kristin H. Strømstad

Brandval barnehage

Anne Regi Ring

Eva Gylterud

Eskoleia barnehage

Solgunn S. Aastebøl

Gunn Kristin Haugen

Lia barnehage

Solgunn s. Aastebøl

Hilde Vrangsagen

Marikollen barnehage

Solgunn S. Aastebøl

Malin Holt

Myrulla barnehage

Ida Ohm

Jan-Erik Olsen

Puttara FUS barnehage

Anne Regi Ring

Hege Bakke Andresen

Langeland barnehage

Ida Ohm

Maria Bjølseth

Vinger barnehage

Solgunn S. Aastebøl

May-Elin Solheim

Vangen barnehage

Anne Regi Ring

Tanja Heidi Mosæther

 

PPT-kontaktpersonens oppgaver i samarbeid med barnehagens kontaktperson:

 • Avklare samarbeidsrutiner og datoer for samarbeidsmøter/tilstedeværelse med sine respektive barnehager innen 15. september – og evaluering av samarbeidet innen 15. desember
 • Oversikt over:
  - barn som er henvist til Kongsvinger PPT
  - barn som det er utarbeidet sakkyndig vurdering på
 • Oversikt/innsikt i hva enhetene ønsker mht. til PPTs arbeid med:
  - organisasjonsutvikling: rutiner og struktur.
  Det er utarbeidet rutiner ut mot barnehage og helsestasjon som dere må se på, være godt kjent med og anvende.
  - kompetanseutvikling: med fokus på tidlig innsats
 • Overgang barnehage – skole: Hvordan samarbeide med skoleteamet og skolene?
 • Samarbeid med helsestasjon og barnevern

 
Systemarbeid:

I følge opplæringsloven § 5-6 skal PPT "hjelpe skolene i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særlige behov." Dette vil også gjelde for barnehager. Barnehager som ønsker systemarbeid drøfter dette med kontaktpersonen, og styrer melder deretter behovet på henvisningsskjemaet til PPT – under pkt. B eller C.

Saksgang: Se her!

Henvendelser til PPT der saksgangen ikke er fulgt fra barnehagen vil bli returnert.

Sist oppdatert: 02.11.2018 08:45
Tekst: 
Foto: 
Topp