Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Alternativ og supplerende kommunikasjon

Barn, unge og voksne som helt eller delvis mangler tale, vil ha behov for alternative og/eller supplerende kommunikasjonsformer for å gjøre seg forstått. Noen vil ha behov for kommunikasjonsformer som helt erstatter talen, dette kalles alternativ kommunikasjon. Andre har behov for kommunikasjonsformer som kan støtte eksisterende tale som er utydelig eller svak. Dette kalles supplerende kommunikasjon. Alternativ og Supplerende Kommunikasjon forkortes ofte til ASK.

ASK kan være deres primærspråk, språket en del tenker med, lyder, ord, fakter, gester, overfortolking, samspillet med samtalepartner, strategier for effektiv kommunikasjon, metoder for innlæring og utvikling av kommunikative og språklige ferdigheter, ulike hjelpemidler som symboler, tegn(språk), kommunikasjons-tavler/-bøker, talemaskiner eller andre former for kommunikasjon som helt eller delvis erstatter tale.

Linker:

http://www.isaac.no/

http://www.ask-loftet.no/

 

Sist oppdatert: 04.09.2017 13:48
Tekst: 
Foto: 
Topp