Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Elever med dysleksi/spesifikke lese- og skrivevansker

Både betegnelsene dysleksi og spesifikke lese- og skrivevansker brukes om denne vansken. De fleste skolene i Stavanger har lærere som kan finne ut om elever har dysleksi. Skolene kan også konsultere PPT i disse sakene. Noen elever blir henvist PPT for utredning av dysleksi.

Elever som har dysleksi har oftest god nytte å bruke PC, Chromebook og nettbrett. Det kan søkes NAV om tilskudd til PC, Chromebook eller nettbrett, og programmer som er laget for elever med dysleksi. Skolene skal hjelpe til med å søke. Slik søker du.

Hjelpeprogrammer for PC/MAC

Textpilot, Lingdys/Lingright og Lingpilot (for MAC) er programmer for elever med dysleksi. Programmene har sterke stavekontroller og opplesningsfunksjon, og de kan foreslå ord som passer i sammenhengen (prediksjon).  Mer informasjon finnes på Lingit sine hjemmesider.

Lydbøker

De fleste skolebøker er lest inn som lydbøker og kan leies fra Statped.

Brettboka, Unibok og Smartbok er digitale lærebøker med bl.a opplesningsfunksjon.  Disse kan brukes både på PC og Ipad.

Ipad

Ipad har flere funksjoner i operativsystemet som er til god hjelp foe elever med dysleksi. Den kan lese opp markert tekst, og den kan skrive det som sies, diktering. Man kan slå opp ord direkte i ordbok. Det er enkelt å gjøre lydopptak, ta bilder og videoer.

Noen apper som er nyttige for elever med dysleksi:

  • IntoWords

Skriveprogram om kan lese opp lyder, ord, setninger og avsnitt. IntoWords kan også foreslå ord som passer i sammenhengen mens en skriver (prediksjon). Veldig hensiktsmessig å kombinere med diktering. Finnes på engelsk og flere språk. IntoWords har et skjermtastatur med talesyntese som også kan brukes i andre app'er.

  • Kidspiration og Inspiration

For å vise sammenhenger, skape strukturer og gi oversikter er det nyttig å knytte lærestrategier til digitale hjelpemidler. Bruk av elektroniske tankekart egner seg svært godt, og det er enkelt å kombinere tekst, lyd, innlest tale, bilder og videoer.  Tankekartprogrammene Kidspiration og Inspiration kan være gode hjelpemidler. Disse kan omgjøre tankekart til styrkenotat.

LST (Lese- og skriveteknologi) for elever med lese- og skrivevansker

Bruk av Ipad i tilpasset opplæring

Sist oppdatert: 04.09.2017 13:34
Tekst: 
Foto: 
Topp