Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Er du bekymret for barnets leseutvikling

 Kjennetegn på at barnet strever med lesing

 • barnet liker ikke å lese
 • sier det er vanskelig å fokusere på bokstavene, de hopper, linjene flyter sammen, bokstavene går over i hverandre, bokstavene blir doble
 • strever med å lese ord
 • leser hakkete
 • leser mye feil
 • leser unøyaktig; gjetter, kutter eller legger til endelser
 • bytter om på bokstaver som ligner hverandre, for eksempel b og d
 • snur om på bokstavene i ord, for eksempel sol blir til los
 • bytter plass på bokstaver, for eksempel fra blir far
 • legger til småord
 • strever med enkel/dobbel konsonant, for eksempel tak - takk
 • leser sent eller nølende, ett ord om gangen
 • forstår ikke det som leser
 • glemmer ord kort etter å ha lært å lese dem
 • leseleksene er en kamp
 • lesetrening har liten eller ingen effekt

Hva gjør du?

 • snakk med skolen om de deler din bekymring
 • snakk med barnet om hva som er vanskelig
 • få sjekket synet til barnet, også samsyn
 • henvis til PPT  Henvisningsskjema

 10 leseråd til foreldre (utarbeidet av Lesesenteret):

 1. les bøker for barnet
 2. snakk om innholdet i teksten
 3. snakk om verden
 4. still spørsmål som inviterer til språkbruk (unngå spørsmål som gir «ja» eller «nei» til svar
 5. les hele ord
 6. les høyt sammen med barnet
 7. la barnet ditt skrive
 8. øv på bokstav-lyd forbindelsen
 9. snakk om lesinga
 10. les selv – vær en lesende modell

Nyttige lenker:

http://dysleksinorge.no/

http://www.fug.no/

http://lesesenteret.uis.no/lese-og-skrivevansker/

Sist oppdatert: 04.09.2017 13:44
Tekst: 
Foto: 
Topp