Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Mitt barn vil ikke/klarer ikke å gå på skolen

Det er mange grunner til at barn får det vanskelig med å gå på skolen og det er viktig å finne ut hva som er årsaken.  Barn og unge har plikt til grunnskoleopplæring.   (Opplæringslova § 2-1 5. ledd).

  • Generelle råd

Det anbefales å få barnet/ungdommen tilbake på skolen så snart som mulig. Lengre fravær vil gjøre situasjonen verre. Generelt anbefales det ikke hjemmeundervisning, siden dette blir en kortsiktig løsning. Har barnet skolevegring anbefales det å lytte til barna, ikke bli sinte eller kjefte, hjelp barnet på en måte som skaper trygghet, vis forståelse og vilje til å hjelpe.

  • Hva bør du som forelder gjøre?
  1. Foreldre skal melde fra skriftlig til skolen ved alle typer fravær.
  2. Ta kontakt med kontaktlærer for en samtale så fort som mulig. Det utarbeides en felles plan for å få eleven tilbake på skolen sammen med skolen (skolens ledelse og eventuelt helsesøster)
  3. Eleven selv skal tilbys samtale med helsesøster.
  4. Hvis fraværet ikke bedres umiddelbart, bør dere/skolen ta kontakt med PPT sitt skolevegringteam.
  5. Ønsker dere foreldre veiledning kan dere ta kontakt med Helsestasjonens familiesenter på tlf: 952 75 211

Tror dere mobbing er årsaken? Mitt barn opplever mobbing på skolen

Sist oppdatert: 04.09.2017 15:03
Tekst: 
Foto: 
Topp