Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Språklige forsinkelser og språkvansker

Kjennetegn på at barnet har språkvansker

- barnet babler lite

- barnet snakker lite

- begrenset ordforråd

- anvender korte setninger på to eller tre ord

- lærer få nye ord eller glemmer hva ord betyr

- oppfatter ikke beskjeder

- forstår ikke reglene i lek, spill og aktiviteter

- viser liten interesse for bøker og å bli lest for

- strever med oppmerksomhet og utholdenhet i situasjoner som krever språk

- rigid og lite fleksibel

- viser liten interesse for sosialt samspill med andre barn

- kommer lett i konflikt med andre barn

- stiller få spørsmål

                                             

Hva gjør dere?

- snakk med de ansatte i barnehagen

- kontroller hørsel

- sett ord på ting rundt barnet

- involver dere i barnets lek

- snakk om det dere gjør

- les enkle gode bøker med gode bilder, snakk om bildene

- syng

- ikke korriger barnet når det sier feil, gjenta riktig og utvid setningen til å bli en god modellsetning

- språket læres best gjennom konkret og visuell tilnærming (ting og bilder)

- kontakt PPT for konsultasjon eller henvisning

 

Informasjon hentet fra Statped og Dysleksi Norge

 

 

 

Informasjonen i denne artikkelen er hovedsakelig hentet fra Stat.ped.no

Sist oppdatert: 04.09.2017 13:33
Tekst: 
Foto: 
Topp