Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Stemmevansker

Både barn, ungdommer og voksne kan utvikle ulike former for stemmevansker. En stemmevanske kan gi utslag i nedsatt kvalitet på stemmen. Nedsatt stemmekvalitet gir oftest utslag i heshet, men det er viktig å være oppmerksom på at stemmevansker også kan ha andre tegn og symptomer.

Vår talespråklige måte å kommunisere på forutsetter at stemmen vår fungerer. Ulike former for stemmevansker kan i verste fall medføre både smerter og nedsatt evne til å kommunisere. Dersom ditt barn har hatt nedsatt stemmekvalitet over lenge tid skal du oppsøke barnets fastlege. Ved behov kan fastlegen henvise videre til øre-nese-halslege. PPT kan bistå med stemmeutredning og i noen tilfeller også direkte behandling. I tillegg kan PPT hjelpe til med å opprette et samarbeid mellom hjem og barnehage/skole som legger vekt på å endre en uhensiktsmessig stemmeatferd.

For å få mer utfyllende informasjon om stemmevansker oppfordres du til å besøke Statped sine nettider. Her kan du blant annet finne svar på hva som kan forårsake ulike typer stemmevansker/diagnoser og mulige konsekvenser av stemmevansker. Det vises også til informasjon på hvem du kan kontakte ved spørsmål, og hvordan du kan oppsøke hjelp dersom du er bekymret for om ditt barn har en stemmevanske.

Sist oppdatert: 04.09.2017 13:33
Tekst: 
Foto: 
Topp