Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Byutvikling

Byutvilkling har ansvar for den overordnede samfunnsplanleggingen i Kongsvinger kommune. Følgende oppgaver ligger til samfunnstaben:

  • kommmuneplanen
  • byutvikling
  • næringsutvikling
  • infrastruktur og samferdsel
  • universell utforming
  • regional utvikling
  • internasjonalt arbeid
  • kjøp og salg av kommunale bolig- og næringstomter
  • prognoser og statistikk
Sist oppdatert: 15.10.2015 09:28
Tekst: 
Foto: 
Topp